مهندسی معکوس

بی شک شناخت محصول و درک عوامل موثر در مشخصه های آن، اولین پیش نیاز بهبود کیفیت و نوآوری می باشد که لازمه آن درک مهندسی از مبانی عملکردی قطعه است، بخش مهندسی شرکت آرسال گلدشت با پشتوانه نیروهای کارآزموده با تخصصهای طراحی و خدمات مهندسی با تهیه و تکمیل نقشه های اجرایی و مدارک فنی مربوط به چرخ دنده و دنده زنجیر به روش مهندسی معکوس جهت ساخت و بهبود در طراحی قطعه برای کاهش هزینه و عیوب با طراحی مجدد و مشخص نمودن مواد اولیه ساخت قطعات یکی از مهمترین زمینه های کاری این گروه می باشد که با موضوع مهندسی متریال، نقشه کشی صنعتی و مهندسی معکوس قطعات با تهیه نقشه و طراحی تلرانس، روش یکپارچه سازی نقشه ها، برنامه ریزی فرآیند ساخت، استفاده از استانداردهای چرخ دنده و سایر موارد لازم جهت مهندسی معکوس به صورت اصولی و با رویکردی کاملا محصول گرا استفاده کرد و همچنین در بسیار از مواقع می توان با تغییر جنس و متریال چرخ دنده ه و چرخ زنجیر باعث افزایش طول عمر آن شد به اعتقاد ما وجود یک بانک اطلاعاتی از نقشه های فنی باعث میشود در زمان نیاز، سفارشات در سریع ترین زمان ممکن ساخته شود.