دنده نافی

Type:      35B    to     80B

Z:          10      to      40

D:          40      to     150

دنده زنجیر نافی دار این شـرکت از فولاد و به صورت یک ردیفه دو ردیفه و سه ردیفه با توجه به استانـداردهای از پیش تعیین شده ساخته و در انبـار محصولات شـرکت موجود می باشد. و این محصول از طریق نمایندگان رسمی این شرکت در سراسر کشور عرضه می گردد.

Transmission Roller Sprocket One- Side Boss Type (Type) B